അധ്യാപക ദിന ക്വിസ് | Teachers Day Quiz

അധ്യാപക ദിന ക്വിസ്  | Teachers Day Quiz


ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം എന്നാണ്?

സപ്തംബർ 5

ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്?

ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര്?

സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചവർഷം ഏത്?

1888 സെപ്തംബർ 5

ഡോ . എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ്?

തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുത്തണി ഗ്രാമത്തിൽ

ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പിതാവിന്റെ പേര്?

സർവ്വേപ്പള്ളി വീരസ്വാമി

ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ മാതാവിന്റെ പേര്?

സീതമ്മ

ഡോ . എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ വർഷം?

1962

ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോ . എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ?

ഒന്നാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി

‘ India Philosophy ‘ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ്?

ഡോ . എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ.എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പത്നിയുടെ പേര്?
ശിവകാമു

രണ്ടാം വിവേകാനന്ദന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടത്‌?

ഡോ.എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

സ്പാള്‍ഡിംഗ്‌ പ്രൊഫസര്‍ ആരുടെ അപരനാമം?

ഡോ.എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

ഉപരാഷ്ട്രപതിയാവാൻ ഡോ.എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിച്ചതാര്?

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്?

മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജ് (1909-ൽ )

ദേശീയ അധ്യാപകദിനമായി സപ്തംബർ 5 ഇന്ത്യയിൽ ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഏതു വർഷം മുതലാണ്?

1962 മുതൽ

ലോക അധ്യാപക ദിനം എന്നാണ്?

ഒക്ടോബർ 5-ന്

ഒക്ടോബർ 5 ലോക അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംഘടന ഏത്?

യുനെസ്കോ

ലോക അധ്യാപക ദിനം ഏത് വർഷം മുതലാണ് ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്?

1994 മുതൽ

ലോക അധ്യാപകദിനമായി ഒക്ടോബർ 5 – ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് ആയിട്ടാണ്?


1966 ഒക്ടോബർ 5- ന് യുനെസ്കോയും ഐ. എൽ. ഒ യും ചേർന്ന് അധ്യാപകരുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ ഒപ്പുവെച്ചതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടാണ്

ലോക വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്?

ജനവരി 24

ലോക വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം UNO ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുമുതൽ?

2018 മുതൽ

“രാജ്യസഭാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഡോ.എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കുടുംബ സമ്മേളനങ്ങൾ പോലെയാക്കി ” എന്നു പറഞ്ഞത് ആര്?

ജവഹർലാൽ നെഹ് റു

ഡോ.എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5 മറ്റൊരു പ്രശസ്ത വനിതയുടെ ചരമദിനം കൂടിയാണ്. ആരുടെ?

മദർ തെരേസ ( 1997 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് മരണമടഞ്ഞത് )

പള്ളിക്കൂട വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ അധ്യാപകൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര്?

ആശാൻ

ഗുരു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നവൻ

“മികച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് ജനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആദരം” ആരുടെ വാക്കുകളാണിത്?

ഡോ. എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യുക്കേഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം?

1995

നടന്നു കൊണ്ട് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ പ്രശസ്ത അധ്യാപകൻ ആരാണ്?

അരിസ്റ്റോട്ടിൽ

ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച കലാലയത്തിന്റെ പേര്?

ലൈസിയം

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് ആരാണ് ആ ചക്രവർത്തി?

അലക്സാണ്ടർ

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവി അലങ്കരിച്ച കാലഘട്ടം ഏതായിരുന്നു?

1952- 1962

രണ്ടുതവണ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം എന്നാണ്?

നവംബർ 11

ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?

മൗലാനാ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു?

മൗലാനാ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്

കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

1931- ൽ ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്?

ആന്ധ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി

1938 മുതൽ 1947 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

‘കിംഗ് ഓഫ് ഫിലോസഫേഴ്സ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആത്മകഥാപരമായ കൃതിയുടെ പേര്?

എന്റെ സത്യാന്വേഷണങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാര്?

ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര്?

ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി

പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത്?

ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എടുത്തത് ഏത് വിഷയത്തിൽ ആയിരുന്നു?

ഫിലോസഫി

മദർ തെരേസയ്ക്ക് ശേഷം ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ‘ടെമ്പിൾടൺ പുരസ്കാരം’ നേടിയ വ്യക്തി ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച അധ്യാപകർക്കുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആരാണ്?

രാഷ്ട്രപതി

എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവി വഹിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ?

രണ്ടാമത്തെ

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏത്?

1962 മെയ് 13 മുതൽ- 1967 മെയ് 13 വരെ

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി (1962) ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒപ്പുവെക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ (1962-ൽ )

ഭാരതരത്നപുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം?

1954

1954- ൽ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണ്?

സി. രാജഗോപാലാചാരി, ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, സി.വി. രാമൻ

ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏക വ്യക്തി?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണന് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വർഷം ഏത്?

1954

‘അക്കാദമി’ എന്ന പഠന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച തത്വചിന്തകൻ ആരാണ്?

പ്ലേറ്റോ

വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാ ക്കിയത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്?

86 ആം ഭരണഘടനാഭേദഗതി

‘തത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്രപതി’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രചിച്ച പ്രധാന കൃതികൾ ഏവ?

ദി ഹിന്ദു വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ്, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപനിഷത്ത്, ആൻ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

“അറിവിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിത്തറയിൽ നിന്നു മാത്രമേ സന്തോഷകരമായ മനുഷ്യജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാനാവു” എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ രചിച്ച ആദ്യ കൃതി ഏത്?

ഫിലോസഫി ഓഫ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

‘രാജ്യസഭയുടെ പിതാവ്’ എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ

‘ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണന് ലഭിച്ച രാഷ്ട്രപതി പദവിയെ ലോക തത്വശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?

ബർട്രാൻഡ് റസ്സൽ

ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചവർഷം ഏത്?

1888 സെപ്തംബർ 5

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ?

രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ (1948- 49)

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

1948

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനായ ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ വിഷയം എന്തായിരുന്നു?

സർവ്വകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം

രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടി ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു.ജി.സി. നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്?

1953 ഡിസംബർ 28-ന്

വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്ന്?

2010 ഏപ്രിൽ 1ന്

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകൾ എന്താണ്?

“അദ്ധ്യാപകർ രാജ്യത്തെ മികച്ച മനസ്സുള്ളവർ ആയിരിക്കണം“

തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചത് എന്ന്?

1975 ഏപ്രിൽ 17ന്

ഏകാധ്യാപകവിദ്യാലയത്തിലെ രവി എന്ന അധ്യാപകൻ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന ഒ. വി വിജയന്റെ നോവൽ ഏത്?

ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം

വള്ളത്തോളും മണക്കുളം മുകുന്ദ രാജയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച സർവ്വകലാശാല ഏത്?

കേരള കലാമണ്ഡലം

2020 – ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 110 അധ്യാപകരുടെ അനുഭവ കഥകളുടെ സമാഹാരത്തിന്റെ പേര്?

ഫസ്റ്റ് ബെൽ

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ഒന്നു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ ചർച്ചചെയ്യുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര്?

ഫസ്റ്റ് ബെൽ

നവംബർ 20 അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്?

വിയറ്റ്നാം

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്

അമേരിക്കയിൽ എന്നാണ് അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്?

മെയ് മാസത്തിലെ ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച

കുട്ടി കവിതകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ അധ്യാപകനായ സാഹിത്യകാരൻ ആര്?

കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്

“പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ വെറും അടിമയാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞത് ആര്?

മഹാത്മാഗാന്ധി

എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാനായി ഗാന്ധിജി അവതരിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഏത്?

നയിം താലിം

ദ്രാവിഡ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് എന്ത്?

ചട്ടൻ

ദ്രാവിഡ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അധ്യാപകരെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു?

ഭട്ടർ

UGC ആരംഭിച്ചത് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ്?

ഡോ . എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ

ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടു വച്ചത് ആരാണ്?

സർ തോമസ് മൺട്രോ

കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കിന് മാത്രമേ മറ്റൊരു വിളക്കിലേക്ക് ജ്വാല പകരാൻ കഴിയു ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?

രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

 

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ അധ്യാപിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?

 

സാവിത്രി ഫുലെ

Akansha എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭം ആരംഭിച്ച് തെരുവോരങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ‘ദീദീ’ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട അധ്യാപിക ആരാണ്?

ഷഹീദ് മിസ്ട്രി

ഇന്ത്യയുടെ സ്കൂൾ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം?

ഡെറാഡൂൺ

അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു?

അരിസ്റ്റോട്ടിൽ

“പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ഞാൻ അധ്യാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അധ്യാപനം എന്റെ ആത്മാവ് ആയിരിക്കും” ആരുടെ വാക്കുകൾ ആണ് ഇത്?

എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം

ഇംഗ്ലണ്ട് , വെയിൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ദേശീയസംഘടന ഏതാണ്?

നാഷനൽ യൂണിയൻ ഒഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ( N.U.T )

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുള്ള ദേശീയസംഘടന?

ആൾ ഇന്ത്യാ ഫെഡറേഷൻ ഒഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അസോസിയേഷൻസ്

ഗുരുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ച് ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം
അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?

ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം

“തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി തന്റേതല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം അധ്യാപകൻ വിദ്യാലയത്തിലെ പടിയിറങ്ങണം” എന്നു പറഞ്ഞതാര്?

ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി

രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ച സർവ്വകലാശാല ഏത്?

ശാന്തിനികേതൻ (1901)

ശാന്തിനികേതൻ വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയായി മാറ്റിയത് ഏത് വർഷം?

1921

ഗുരു പൂർണിമ എന്നാണ്?

ആഷാഡ മാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിൽ

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗുരു ആരായിരുന്നു?

സാന്ദീപനി മുനി

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു?

ഗോവിന്ദഭഗവദ് പാദർ

‘നല്ലവനായ കാട്ടാളൻ’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ?

റൂസ്സോ

അധ്യാപക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ ഡയറി, പാഠം മുപ്പത് തുടങ്ങിയ കൃതികൾ രചിച്ച അധ്യാപകനായ സാഹിത്യകാരൻ ആര്?

അക്ബർ കക്കട്ടിൽ

‘പൊതിച്ചോറ് ‘എന്ന തന്റെ കഥയിലൂടെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ വരച്ചുകാട്ടിയ അധ്യാപകനായ എഴുത്തുകാരൻ ആര്?

കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള

കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപക കൃതികൾ?

ഒന്നാം വാദ്ധ്യാർ, പൊതിച്ചോറ്, പെൻഷൻ, രണ്ട് കാൽചക്രം, അത്ഭുത മനുഷ്യൻ

കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയ്ക്കു ശേഷം അധ്യാപക സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം എഴുതിയ കഥാകാരൻ ആര്?

അക്ബർ കക്കട്ടിൽ

‘എന്റെ ഗുരുനാഥൻ’ എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആര്?

വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ രചിച്ച ‘എന്റെ ഗുരുനാഥൻ’ എന്ന കവിത ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്?

മഹാത്മഗാന്ധി

അന്ധയും ബധിരയുമായ ഹെലൻ കെല്ലറെ വിജ്ഞാന ത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നയിച്ച അവരുടെ അധ്യാപികയുടെ പേര്?

ആൻ സള്ളിവൻ

വിദ്യാലയത്തെ ആരാമമായും വിദ്യാർഥികളെ അതിലെ ചെടികളായും അധ്യാപകനെ തോട്ടക്കാരനായും വിഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രോബൽ രൂപീ രൂപവത്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പേര്?

കിൻഡർഗാർട്ടൻ ( കുട്ടികളുടെ പൂന്തോട്ടം )

എല്ലാവരുടെയും ആദ്യ അധ്യാപിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

അമ്മ

മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിനൊപ്പം ചേർന്ന് മലബാർ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയന് രൂപം നൽകിയ വ്യക്തി?

കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ

കേരളത്തിലെ ഉർദു അധ്യാപകരുടെ സംഘടനയായ കേരള ഉർദു ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ( കെ.യു.ടി.എ. ) രൂപീകൃതമായ വർഷം?

1972

അധ്യാപകപരിശീലനത്തിനായുള്ള
കേരളത്തിലെ പ്രഥമ നോർമൽ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച വർഷം?

1861 ( കണ്ണൂർ )

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ (UGC) രൂപവത്കരണത്തിന് കാരണമായ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ഏത്?

ഡോ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ

‘യൂണിവേഴ്സിറ്റി’ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

അധ്യാപകരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സമൂഹം

അന്ധർക്കും കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും എഴുത്തും വായനയും സാധ്യമാക്കുന്ന ബ്രയിലി ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

ലൂയിസ് ബ്രയിൽ

അധ്യാപക കഥകൾ എഴുതുന്ന പ്രശസ്ത മലയാള കഥാകൃത്ത് ആരാണ്?

കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് രൂപീകരിച്ചത്?

1948

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത്?

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

“ഒരു രാജ്യം അഴിമതി രഹിതവും അഴകുള്ള മനസ്സുകളുള്ളവരുടെതുമാക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാർക്ക് സാധിക്കും. അച്ഛൻ, അമ്മ, അധ്യാപകൻ എന്നിവരാണവർ” ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ?

എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം

“ഒരു പുസ്തകം, ഒരു പേന, ഒരു കുട്ടി, ഒരു അധ്യാപകൻ – ഇത്രയുംകൊണ്ട് ഒരു ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനാവും” ആരുടെ വാക്കുകൾ?

മലാല യൂസഫ് സായി

“ഇരുട്ടിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി വഹിക്കുക . ഇരുട്ടിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി ആകുക , നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ ഒരു തീജ്വാലയാണെന്ന് അറിയുക ” ആരുടെ വാക്കുകൾ?

ഇവാൻ ഇല്ലിച്ച്

കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പരിഷ്കൃതമായ രീതിയും ശൈലിയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ആവിഷ്കരിച്ച പ്രശസ്ത വ്യക്തി?

മരിയ മോണ്ടിസോറി (ഇറ്റലി)

അധ്യാപകൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം അറിയാത്ത കുട്ടികൾ മറ്റെന്തോ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയാണ്?

ഒട്ടകപക്ഷി മനോഭാവം ( Ostrich Method )

ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം?

ന്യൂഡൽഹി (1985)

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts