അഭയംജനിച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു. അച്ഛന്‍റെയും അമ്മയുടെയും പിണക്കത്തില്‍ ലഭിച്ച ഏകാന്തതയും നിശബ്ദതയും ഭയപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അഭയം തേടി കാമുകനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി.

Post a Comment