മലപ്പുറം ജില്ല; 1969 ജൂൺ 16 | Malappuram District information


മലപ്പുറം ജില്ല

1969 ജൂൺ 16

കിഴക്ക് നീലഗിരി മലനിരകളും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും അതിരായുള്ള, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മലനിരകള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള സവിശേഷമായ പ്രകൃതിഭംഗിയോട് കൂടിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം. തെങ്ങിന്‍തോപ്പുകളാല്‍ നിറഞ്ഞ സമുദ്രതീരത്തേക്ക് മലനിരകളിലുടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളുമടങ്ങിയ ഈ നാട്ടില്‍ തനതായതും സംഭവവഹുലവുമായ ചരിത്രം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഈ മലമ്പ്രദേശം സംസ്ഥാനത്തെ സാംസ്കാരികവും പരമ്പരാഗതവുമായ കലകള്‍ക്കും ധാരാളം സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.    ജില്ലയിലെ   ആരാധനാലയങ്ങള്‍ വര്‍ണ്ണശബളമായ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് പേര് കേട്ടവയാണ്. മഹാന്മാരായ കവികളും, എഴുത്തുകാരും, രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക നേതാക്കളും ജന്മം കൊണ്ട ഈ നാട് കേരള ചരിത്രത്തിലും തനതായ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ മാപ്പിള ലഹളക്കും ഖിലാഫത്ത് മുന്നേറ്റത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മലപ്പുറം പുരാതനകാലം മുതല്‍ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ആസഥാനവും കൂടിയായിരുന്നു. കിഴക്ക് നീലഗിരിക്കുന്നുകളും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും വടക്ക് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളും തെക്ക് പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലകളും അതിരായുള്ള മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് 1969-ാമാണ്ട് ജൂണ്‍ 16 ന് ആണ്.  3550 സ്ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍‍ ഭൂവിസ്തൃതിയുള്ള മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ 3-ാമത്തെ വലിയ ജില്ലയും മൊത്തം ജില്ലയുടെ 9.13% അടങ്ങുന്നതുമാകുന്നു.

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts