പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ ടാലൻറ് സെർച്ച് പരീക്ഷ- October 14ന്

P.M. Foundation Talent Search Examination -2023, പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ ടാലൻറ് സെർച്ച്  പരീക്ഷ- October 14ന് ,

▪2023ലെ  പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കായി പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ടാലൻറ് സെർച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക്  31-08-2023 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ആര്‍ക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം⁉

▪ എസ്. എസ്.എൽ. സി / ടി. എച്ച്. എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ്.

▪ സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷയിൽ ഓരോ വിഷയത്തിലും 90% മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ.

▪ സംസ്ഥാന ദേശീയതല മത്സരങ്ങളിൽ (കായികം,  കലാസാംസ്കാരികം, നേതൃത്വം, സാമൂഹിക സേവനം, വിവരസാങ്കേതികം) വിജയികളായവരും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞത് എ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ മാർക്ക് എങ്കിലും നേടിയിട്ടുള്ളതുമായ എസ്.എസ്.എൽ.സി/ സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾ.

▪ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും

🔻 അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികശാസ്ത്രം, പൊതുവിജ്ഞാനം, ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ ളിലുള്ള പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടാവുക.

▪പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിതമാർക്ക് നേടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും സാക്ഷ്യപത്രവും നൽകും.
ഇതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാമ്പും പിന്നീട് ഇൻറർവ്യൂവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആയതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 10 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ പി എം ഫെല്ലോഷിപ്പ് സമ്മാനിക്കും.

▪കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്👇🏻
CLICK HERE

▪അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്👇🏻
0484 2367279
+91 751 067 2798

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts