കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ Gr-II പോസ്റ്റുകൾ

kerala-psc-recruitment-2023,കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ Gr-II പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക,

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ Gr-II ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ Gr-II തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 15.11.2023 മുതൽ 20.12.2023 വരെ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ Gr-II
 • വകുപ്പ്: ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 479/2023
 • ഒഴിവുകൾ: വിവിധ
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 31,100 – 66,800 രൂപ (മാസം തോറും)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 15.11.2023
 • അവസാന തീയതി : 20.12.2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :

 •     തിരുവനന്തപുരം
 •     കൊല്ലം
 •     പത്തനംതിട്ട
 •     ആലപ്പുഴ
 •     കോട്ടയം
 •     ഇടുക്കി
 •     എറണാകുളം
 •     തൃശൂർ
 •     പാലക്കാട്
 •     മലപ്പുറം
 •     കോഴിക്കോട്
 •     വയനാട്
 •     കണ്ണൂർ
 •     കാസർകോട്

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ Gr-II : Rs.31,100 – Rs.66,800 (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി:

18-36. 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ) പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവുകളോടെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

യോഗ്യത:

ജനറൽ

അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സയൻസ് വിഷയങ്ങളോ തത്തുല്യ പരീക്ഷയോ പ്ലസ് ടുവിൽ വിജയിക്കുക

ടെക്നിക്കൽ

ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ്
കേരള പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ

അപേക്ഷാ ഫീസ്:

കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി)
 • വൈദ്യ പരിശോധന
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ Gr-II-ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 2023 നവംബർ 15 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 20 വരെ.

Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts