സെൻട്രൽ സെക്ടറൽ സ്കോളർഷിപ്പ് :അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

/central-sector-scholarship-2023,സെൻട്രൽ സെക്ടറൽ സ്കോളർഷിപ്പ് :അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു,

കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കോളേജ്/സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന 2023-’24 അധ്യയന വർഷത്തിലെ സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പിന് (ഫ്രഷ്/റിന്യൂവൽ) അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി ക്ഷണിച്ചു.
അപേക്ഷകർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി/വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡുകൾ നടത്തിയ 2023 ലെ 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 80 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്കുവാങ്ങി വിജയിച്ചവരും ഏതെങ്കിലും റഗുലർ ബിരുദ കോഴ്‌സിന് ഒന്നാം വർഷം ചേർന്നവരുമായിരിക്കണം.

കറസ്‌പോണ്ടൻസ് കോഴ്‌സിനോ ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്‌സിനോ ഡിപ്ലോമാ കോഴ്‌സിനോ ചേർന്നവർക്ക് ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രായം 18-നും 25-നും മധ്യേ. അപേക്ഷകർ നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലായ www.scholarships.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഫ്രെഷ്/റിന്യൂവൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാം.

അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 31. 

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് : www.collegiateedu.kerala.gov.in, www.dcescholarship.kerala.gov.in,centralsectorscholarship@gmail.com.

ഫോൺ: 9447096580.

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts