കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (സിഎസ്എൽ) ജനറൽ വർക്കർ ജോബ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. സർക്കാർ സ്ഥാപനം 7-ാം യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 15 ജനറൽ വർക്കർ തസ്തികകൾ കൊച്ചി – കേരളം ആണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 08.05.2024 മുതൽ 25.05.2024 വരെ.

 ഹൈലൈറ്റുകൾ

    ഓർഗനൈസേഷൻ : കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL)
    തസ്തികയുടെ പേര്: ജനറൽ വർക്കർ
    ജോലി തരം: കേന്ദ്ര ഗവ
    റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് തരം: കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
    പരസ്യ നമ്പർ : CSL/P&A/RECTT/CONTRACT/CSE കാൻ്റീന്/2020/25
    ഒഴിവുകൾ : 15
    ജോലി സ്ഥലം: കൊച്ചി – കേരളം
    ശമ്പളം : 20,200 – 21,500 രൂപ (പ്രതിമാസം)
    അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
    അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 08.05.2024
    അവസാന തീയതി : 25.05.2024

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

ആകെ: 15 പോസ്റ്റുകൾ

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

 • ആദ്യ വർഷം : 20,200 രൂപ (കോൺസോളിഡേറ്റഡ് വേതനം), 5,050 രൂപ (അധിക മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം)
 • രണ്ടാം വർഷം : 20,800 രൂപ (കോൺസോളിഡേറ്റഡ് വേതനം), 5,200 രൂപ (അധിക മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം)
 • മൂന്നാം വർഷം: 21,500 രൂപ (കോൺസോളിഡേറ്റഡ് വേതനം), 5,380 രൂപ (അധിക മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം)

പ്രായപരിധി:

a) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2024 മെയ് 22-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല, അതായത് അപേക്ഷകർ 1994 മെയ് 23-നോ അതിന് ശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
ബി) ഒബിസി (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള തസ്തികകളിൽ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 3 വർഷം ഇളവ് ലഭിക്കും.
c) ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ഇളവ് നൽകും

യോഗ്യത:

 • അത്യന്താപേക്ഷിതം: ഏഴാം ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുക.
 • അഭികാമ്യം: a) ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ / ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് സർവീസ് എന്നിവയിൽ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്.
 • ഗവൺമെൻ്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് / കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ്, റസ്റ്റോറൻ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. b) മലയാളം പരിജ്ഞാനം.
 • പരിചയം: ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിലോ വിളമ്പുന്നതിലോ ഉള്ള പരിചയം അഭികാമ്യം.

അപേക്ഷാ ഫീസ്:

മറ്റെല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും : Rs.200/-
SC/ST/PWD/Ex-Serviceman : Nil

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:

    പ്രമാണ പരിശോധന
    എഴുത്തുപരീക്ഷ.
    പ്രായോഗിക പരീക്ഷ
    വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജനറൽ വർക്കറിന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 08 മെയ് 2024 മുതൽ 25 മെയ് 2024 വരെ.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക www.cochinshipyard.com
 • “റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ” ജനറൽ വർക്കർ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് (CSL) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക


Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts