പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ ടാലൻറ് സെർച്ച് പരീക്ഷ

PM FOUNDATION TALENT SEARCH EXAM 2024,പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ ടാലൻറ് സെർച്ച്  പരീക്ഷ


പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കായി പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ  കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ടാലൻറ് സെർച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക്  ജൂൺ 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ആര്‍ക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം

1️⃣ 2024 ലെ എസ്. എസ്.എൽ. സി / ടി. എച്ച്. എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
2️⃣ സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷയിൽ ഓരോ വിഷയത്തിലും 90% മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
3️⃣ സംസ്ഥാന ദേശീയതല മത്സരങ്ങളിൽ (കായികം,  കലാസാംസ്കാരികം, നേതൃത്വം, സാമൂഹിക സേവനം, വിവരസാങ്കേതികം) വിജയികളായവരും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞത് എ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ മാർക്ക് എങ്കിലും നേടിയിട്ടുള്ളതുമായ എസ്.എസ്.എൽ.സി/ സി.ബി.എസ്.ഇ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. 
 
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
 
അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം, സാമൂഹികശാസ്ത്രം, പൊതുവിജ്ഞാനം, ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ ളിലുള്ള പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടാവുക.
 
🗓 അപേക്ഷ 2024 ജൂൺ 20 വരെ
  • പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിതമാർക്ക് നേടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും സാക്ഷ്യപത്രവും നൽകും.
  • ഇതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാമ്പും പിന്നീട് ഇൻറർവ്യൂവും ഉണ്ടായിരിക്കും. 
  • തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 10 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ പി എം ഫെല്ലോഷിപ്പ് സമ്മാനിക്കും.
അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്
0484 2367279 /+91 751 067 2798

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts