ജനമൈത്രിഅച്ഛനെ കാണ്‍മാനില്ല. ഒടുവില്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാനിറങ്ങിയ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ചാരിത്ര്യം ഫീസായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.

Post a Comment