കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

 

kerala-water-authority-recruitment-2023,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് PSC ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 06 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 15.11.2023 മുതൽ 20.12.2023 വരെ.

ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
 • വകുപ്പ്: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : എസ്ടിക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 481/2023
 • ഒഴിവുകൾ : 06
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 31,100 – 66,800 രൂപ (മാസം തോറും)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 15.11.2023
 • അവസാന തീയതി : 20.12.2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (എസ്ടിക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) : 06 (ആറ്)

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (എസ്ടിക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്) : 31,100 – 66,800 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി:

18-41, 02.01.1982 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പ്രായ ഇളവുകളൊന്നും അനുവദിക്കില്ല.

യോഗ്യത:

സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയിൽ വിജയിക്കുക.

അപേക്ഷാ ഫീസ്:

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:

 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ
 • ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് (പിഇടി)
 • വൈദ്യ പരിശോധന
 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റിന് യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 2023 നവംബർ 15 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 20 വരെ.

Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

Previous Post Next Post

News

Breaking Posts