കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024: അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക

kerala-high-court-recruitment-2024,കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024: അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024: കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തിക പോലെ 45 ഒഴിവുകൾ. കോടതി ജോലികൾ. തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവർക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് പ്രകാരം ഓരോ ഒഴിവിലേക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകി. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 03.04.2024 ഓപ്പൺ ചെയ്യും . അപേക്ഷാ ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയാണ് 02.05.2024.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം, അവർക്ക് കേരള കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ മഹത്തായ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ അപേക്ഷാ ഫീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനാൽ, അപേക്ഷകർ ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെൻ്റ് രീതിയിലൂടെ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയാണ് 06.05.2024. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കേരള കോടതി ഒഴിവുകൾ തികഞ്ഞ ശമ്പള സ്കെയിൽ രൂപ. 39300 – 83000. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു @ hckrecruitment.nic.in .

ഹൈക്കോടതി ഒഴിവുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ    കേരള ഹൈക്കോടതി
 • സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര്    അസിസ്റ്റൻ്റ്
 • സ്ഥാനത്തിൻ്റെ എണ്ണം    45
 • ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി    03.04.2024
 • അവസാന തിയ്യതി    02.05.2024
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്    hckrecruitment.nic.in

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി

02/01/1988 നും 01/01/2006 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

അപേക്ഷ ഫീസ്

 • എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷാ ഫീസ്: 500 രൂപ.
 • എസ്‌സി/എസ്‌ടി പണം നൽകേണ്ടതില്ല.
 • ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെൻ്റ് രീതി.

മോഡ്

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ മോഡിൽ അപേക്ഷിക്കണം.
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു രീതിയും സ്വീകരിക്കില്ല.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക @ hckrecruitment.nic.in.
 • റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പോർട്ടൽ >> അറിയിപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യോഗ്യത പരിശോധിക്കണം.
 • ആവശ്യമായ പോസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • തുടർന്ന് “ഓൺഎൽഎൻഎ പ്രയോഗിക്കുക” ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുക.


Notification Click here
Apply Now Click here
Official Website Click here
Join Telegram Click here

Post a Comment

أحدث أقدم

News

Breaking Posts