عرض الرسائل ذات التصنيف kerala govt jobs

ഇന്റര്‍വ്യൂ മാത്രം.. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ താല്‍ക്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകള്‍

അറ്റന്‍ഡര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അറക്കുളത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പക…

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ താല്‍ക്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകള്‍ – ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി നേടാം

സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിൽ മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് ഹെല്‍പ്പര്‍, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് നിയമനം വനിതാ ശിശു …

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ താല്‍ക്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകള്‍ – ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി നേടാം

ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി മുഖേന …

കേരള ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് / കാഷ്യർ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024 : 115 ക്ലർക്ക് / കാഷ്യർ ഒഴിവുകൾ

കേരളാ ബാങ്കിൽ (കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്) ക്ലർക്ക് / കാഷ്യർ തസ്തികകളിലേക്ക…

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024: അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024: കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും ബുദ്ധി…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج